top of page

Bioluminescent 

ความมืดมิดไม่ได้น่ากลัวเสมอไป อย่างน้อยเราก็ได้เห็นสิ่งสวยงามในความมืด สิ่งมีชีวิตที่เรืองแสง ระยิบระยับ ที่น่าอัศจรรย์ แม้ว่านั่นคือการเอาตัวรอดในธรรมชาติรูปแบบหนึ่งของสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋ว  แต่ก็ทำให้เราเรียนรู้ที่จะไม่กลัวความมืด เปรียบเหมือน การที่เราเผชิญกับโรคระบาดในยามนี้  อย่างน้อยเรามองเห็นน้ำใจของผู้คนที่มีให้แก่กัน การต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอด การอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์ การรักตัวเอง ฯลฯ  เหมือนเราได้เห็นแสงเรืองรองที่สวยงามจากเหตุการณ์นี้

Available here 

please contact 

Supmanee10@gmail.com

bottom of page